Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Ποιος είναι ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην ΣΚΠ
Στην πολλαπλή σκλήρυνση συχνά παρατηρείται μία σταδιακή έκπτωση της κινητικής ικανότητας του ατόμου. Έτσι μπορούν να εμφανιστούν σημεία μυϊκής αδυναμίας, κόπωση και διαταραχές συντονισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί να παρουσιάζει εμφανείς δυσκολίες στην πραγματοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων όπως η ορθοστάτιση, η βάδιση, η προσωπική υγιεινή κ.ο.κ.
Πολλαπλή Σκλήρυνση
Ο πρωταρχικός ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό επίπεδο κινητικότητας του ατόμου. Ασθενείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται κατάλληλα υπό τις οδηγίες του θεραπευτή διατηρούν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο μυϊκής αντοχής και νευρομυϊκού συντονισμού. Παράλληλα, ο θεραπευτής θα αναζητήσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική περαίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων του ασθενή (όπως βάδιση, μεταφορά, προσωπική υγιεινή, σίτιση, χρήση συσκευών)
Πότε πρέπει να αρχίσει η φυσικοθεραπεία και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται? Η φυσικοθεραπεία μπορεί να αρχίσει ακόμα και σε πρώιμα στάδια έτσι ώστε να σχεδιαστεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων που θα βελτιστοποιήσει τις κινητικές ικανότητες του ασθενή. Η συχνότητα της θεραπείας μεταβάλλεται ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί από κοινού μεταξύ ασθενή και θεραπευτή και θεράποντα ιατρού, καθώς και από τα επίπεδα φυσικής κατάστασης του ασθενή. Σε πρώιμα στάδια η θεραπεία πραγματοποιείται αραιά κυρίως μέσω του καταρτισμού ενός προγράμματος ασκήσεων όπου ο ασθενής θα πρέπει να δραστηριοποιείται στο σπίτι του.
Πολλαπλή Σκλήρυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου